Meditatie Zondag 31 mei 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over Handelingen 2 : 37 – 39

Liturgie

 • Votum en Zegengroet
 • Gezang GK06 103 : 1, 2 en 3
 • Gebed
 • Handelingen 2 : 1 – 41
 • Gezang GK06 103 : 4, 5, 6 en 9
 • Preek Handelingen 2 : 37 – 39
 • Gezang GK06 105 : 1, 2 en 3
 • Belijdenis HC 20
 • Dankgebed en voorbede
 • Liedboek 477
 • Zegen
 • Collecte (1e kerk, 2e zending)
 • Na de dienst volgt nog KinG

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

 

KinG

Verwerkingsvragen Handelingen 2:37-39

 1. De Geest is uitgestort met machtige tekenen. Wat zeggen die tekenen over de persoon van de Geest?
 2. De belofte is voor allen die geloven en voor hun kinderen en voor allen, die ver weg zijn en die de Heer tot zich zal roepen. Over welke belofte gaat het? En waarom is dit een sterke tekst voor fundering van de kinderdoop?
 3. Wat is het belang van de gave van de Geest? Wordt die ons voor de bekering of na de bekering geschonken?
 4. Welke activiteit van de Geest was er voor de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag? Wat is het extra van de uitstorting van de Geest?
 5. Op de prediking van Petrus komen ze tot inkeer en vragen ze zich af: ‘Wat moeten wij doen, mannen broeders?’ Waarom is dit een goede vraag? Stel je die vraag ook zelf regelmatig?
 6. Het evangelie is na Pinksteren overal gebracht. Ook wij hebben het gehoord. Wat doe je zelf om het evangelie verder door te geven?
 7. Jezus heeft gezegd: ‘Stromen van levend water zullen uit je binnenste voortkomen voor wie gelooft.’ Wat merk je daar zelf van?

Andere online diensten:

Meditatie op de site van GKv-Ommen.
Meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Ook verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.