Meditatie Zondag 17 mei 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over 2 Korintiërs 5 : 11 – 21

Liturgie

 • Votum en Zegengroet
 • Psalm 32 : 1 en 2
 • Gebed
 • 2 Korintiërs 5 : 11 – 21
 • Psalm 32 : 3
 • Preek
 • Dankgebed
 • Opwekking 366​
 • Zegen
 • Collecte (1e Kerk, 2e Eleos)
 • Na de dienst volgt nog KinG

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

 

KinG

 

Verwerkingsvragen bij 2 Korintiërs 5:11-21

 1. Paulus spreekt met het gezag van een apostel. Waarom is het zo belangrijk dat hij geaccepteerd wordt als gezondene van Jezus Christus? Kun je dat ook doortrekken naar het ambt in de kerk?
 2. Kun je de woorden “verzoening” en “rechtvaardiging” aan een ander uitleggen? Wat betekenen die woorden?
 3. De woorden “verzoening” en “rechtvaardiging” passen bij elkaar als sleutel en slot. Het is allebei het werk van God. God is het die verzoent en rechtvaardigt. Waar komt ook de activiteit van de mens bij kijken? En hoe?
 4. In Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus komt de rechtvaardiging door het geloof aan de orde. Hoe zie je dat rechtvaardiging en verzoening daar in elkaar passen als sleutel en slot? Wat heb je daar zelf aan?
 5. In Israël vierde met de Grote Verzoendag. In Leviticus 16 vinden we wat op die dag moest gebeuren. Wat zegt dat je vandaag nog over de noodzaak tot verzoening tussen God en ons?
 6. Sommige christenen zeggen dat iedereen gered wordt. Ze hangen de leer van de al verzoening aan. Waarom is uit dit gedeelte wel duidelijk, dat die leer niet bijbels is?
 7. Paulus schrijft dat God Jezus Christus één gemaakt heeft met de zonde, terwijl hij de zonde niet kende. Vs 21. Hoe blijkt daaruit de liefde van God voor zondaren?

Andere online diensten:
Wekelijkse meditatie op de site van GKv-Ommen.
Wekelijkse meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Wekelijkse meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Wekelijks verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.