Meditatie Zondag 10 mei 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over 2 Korintiërs 4 : 16 – 18

Liturgie

 • Votum en Zegengroet
 • Psalm 116 : 1, 2 en 3​
 • Kindermoment
 • Gebed
 • Psalm 116 : 6, 7 en 8
 • 2 Korintiërs 4
 • Overdenking 2 Korintiërs 4 : 16 – 18
 • Liedboek 319 : 1, 2 en 3​
 • Zegen
 • Collecte (1e voor de kerk, 2e diaconie)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

 

VERWERKINGSVRAGEN BIJ DE PREEK OVER 2 Korintiërs 4 : 16 – 18

 1. Paulus haalt Psalm 116 aan. Kun jij begrijpen dat hij daar moed en troost uit geput heeft?
 2. We hebben bevrijdingsdag gevierd. Vind je dat Psalm 116 mooi bij die dag past? En waarom?
 3. Geloof brengt een grote verandering in het leven van mensen, zoals een rups een vlinder wordt. Hoe is die verandering in je eigen leven te merken?
 4. Wat betekent de hoopvolle verwachting voor de toekomst voor je motivatie vandaag voor je werk hier op aarde?
 5. Wat zeggen je de tegenstellingen die Paulus gebruikt in vs.17 tussen licht en zwaar, tijdelijk en eeuwig, verdrukking en luister?
 6. Vergelijk onze tekst eens met 1 Korintiers 15:58. Wat valt je op? e door God geroepen en gezonden zijn in het bijzonder ambt?
 7. Een aarden pot, waarin een schat vervoert wordt. Vs. 7.Paulus gebruikt dat beeld voor een mens, die boodschapper is van het evangelie. Wat zegt dat over de boodschapper en wat over de boodschap?

Andere online diensten:
Wekelijkse meditatie op de site van GKv-Ommen.
Wekelijkse meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Wekelijkse meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Wekelijks verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.