Meditatie Zondag 3 mei 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over 2 Korintiërs 1 : 8 – 11

Liturgie

 • Votum en Zegengroet
 • Psalm 146: 1, 2 en 3​
 • Gebed
 • 2 Korintiërs 1 : 1 – 11​
 • Preek
 • Gezang 208 :1,  2 en 3​
 • Dankgebed
 • Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4​
 • Zegen
 • Collecte (1e voor de kerk, 2e Kerkverband)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

 

VERWERKINGSVRAGEN BIJ DE PREEK OVER 2 Korintiërs 1 : 8 – 11

 1. Het lijden is Paulus niet bespaard gebleven. Toch heeft hij moed en troost geput uit zijn lijden. Hoe is dat mogelijk?
 2. Je weet dat het je als gelovige in deze wereld niet altijd gemakkelijk zal gaan. Je kunt met spot en met tegenwerking te maken krijgen? Hoe zou je daarop reageren?
 3. We leven zelf in een vrij land, waar we als gelovigen in alle vrijheid mogen leven. Op welke manieren ben jij betrokken bij onze broeders en zusters, die in landen leven waar christenvervolging is? Denk aan het werk van Open Doors.
 4. We moeten niet op mensen vertrouwen, maar op God. Maar als je mensen geen vertrouwen geeft, hoe kun je dan met elkaar omgaan? Wat is het verschil in vertrouwen op God en elkaar vertrouwen geven?
 5. Hoe werd in het leven van Paulus zichtbaar, dat hij door God is gezonden?
 6. Waarom is het zo belangrijk dat Paulus apostelschap moest worden erkent door de gemeenteleden te Korinthe? Wat zegt dat ons vandaag over wie door God geroepen en gezonden zijn in het bijzonder ambt?
 7. Paulus moest horen: “Mijn genade is u genoeg”. 2 Kor. 12:9 Heb jij daar ook genoeg aan?

Andere online diensten:
Wekelijkse meditatie op de site van GKv-Ommen.
Wekelijkse meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Wekelijkse meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Wekelijks verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.