Meditatie Zondag 26 april 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over Romeinen 8 : 28-30

Liturgie

 • Votum en Zegengroet
 • Psalm 100 : 1 en 2
 • Gebed
 • Psalm 100 : 3 en 4
 • Romeinen 8 : 18 – 30​
 • Nieuwe Liedboek 886 : 1, 2 en 3​
 • Preek
 • Opwekking 717​
 • Dankgebed
 • Zegen
 • Collecte (1e voor de kerk, 2e stichting Evangelie en Moslinms)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

 

Verwerkingsvragen bij de preek over Romeinen 8:28-3

 1. Waarom is het niet handig om deze tekst zomaar te gebruiken als iemand in diepe nood zit?
 2. Kun je voorbeelden bedenken uit je eigen leven of uit het leven van iemand anders, dat God het kwaad inschakelt voor zijn goede doel met iemands leven?
 3. Als God toch volgens zijn voornemen mensen roept en uitkiest en het toch allemaal bij God vandaan moet komen, waar blijft dan mijn eigen verantwoordelijkheid?
 4. De Geest bidt met ons mee met woordloze zuchten. Hoe geeft deze belofte je vertrouwen voor je eigen gebeden?
 5. Paulus noemt een opeenvolging van roeping, verkiezing, vrijspraak en delen in de luister. Is dat ook een chronologische volgorde, dus een opeenvolging in tijd?
 6. Kun je vertellen wat het voor je betekent, dat God alles voor wie in hem gelooft doet bijdragen aan het goede?
 7. ‘De zekerheid ligt niet in de beslissing van de mens, maar in God die roept en verkiest’, zeg ik in de preek. Kun je dat uit de tekst duidelijk maken? En waarom geeft dat meer zekerheid?

Andere online diensten:
Wekelijkse meditatie op de site van GKv-Ommen.
Wekelijkse meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Wekelijkse meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Wekelijks verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.