Meditatie Zondag 19 april 2020


Meditatie van ds. H.J. Visser over Romeinen 1 : 1 – 7

Liturgie

 • Votum en Zegengroet
 • Gebed
 • Liedboek 218 : 1 en  2
 • Romeinen 1 : 1 – 7​
 • Liedboek 218 : 3, 7 en 8​
 • Preek
 • Psalm 132 : 5, 9 en 10​
 • Dankgebed
 • Gezang 118 : 1,  2 en 3​
 • Zegen
 • Collecte (1e voor de kerk, 2e voor de zending)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

Gespreksvragen n.a.v. preek over Romeinen 1:1-7

 1. Wat betekent het voor ons dat we door Jezus Christus geroepen zijn?
 2. Wat is geloofsgehoorzaamheid voor ons vandaag? Kun je dat aanwijzen in je leven?
 3. We horen een oeroud evangelie, dat al eeuwen wordt verkondigd. Wat is de kracht van dit eeuwenoude woord vandaag en kun je dat ook opmerken?
 4. Vind je het ook mooi om de groet te horen: Genade en vrede voor u van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus? Wat heb je eraan bij het begin van de dienst?
 5. Paulus wijst van zichzelf af naar zijn Zender. Hij is maar een dienaar. Daarin laat hij zien hoe Jezus wil dat wij ons opstellen. Hoe geef je daar zelf vorm aan in je dagelijks bezig zijn?
 6. We staan vandaag op afstand van elkaar. Hoe kun je ervoor zorgen dat er toch verbondenheid blijft binnen de gemeente? Voel je dat zelf ook?
 7. Jezus is opgestaan uit de dood. Een bekend vers luidt: “Geen graf hield Davids zoon omkneld, hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht.” Hoe is de opstanding bewijs van de Godheid van Jezus?

Mochten er vragen zijn, dan wil ik daar gerust liefst per mail op reageren: henkjanvisser8@gmail.com.

Vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Visser

Andere online diensten:
Wekelijkse meditatie op de site van GKv-Ommen.
Wekelijkse meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Wekelijkse meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Wekelijks verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.