Meditatie Zondag 12 april 2020

Ja de Heer is waarlijk opgestaan
Ja de Heer is waarlijk opgestaan

 

Meditatie van ds. H.J. Visser Eerste Paasdag

Liturgie

  • Psalm 98 : 1 en 2
  • Votum en Zegengroet
  • Gebed
  • Handelingen 2 : 22 – 32
  • Preek
  • Gezang 95 : 1, 2, 3 en 4
  • Dankgebed
  • Gezang 99 : 1, 2 en 3
  • Zegen
  • Collecte (1e voor de kerk, 2e voor Manna)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

Andere online diensten:
Meditatie van ds. A.M. de Hullu op de site van GKV-Ommen.
Meditatie van ds. L.R.J. Kramer in de GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Wekelijks verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een betekenisvolle zondag, en Gods zegen!