Meditatie Vrijdag 10 april Goede Vrijdag

Meditatie van ds. H.J. Visser over de Zeven Kruiswoorden

Liturgie

 • Votum en Zegengroet
 • Opwekking 706
 • Gebed
 • Schriftlezing en Meditatie
  1e Kruiswoord Lucas 23 : 33 – 34
  2e Kruiswoord Johannus 19 : 25 – 27
  3e Kruiswoord Lucas 23 : 39 –  43
  4e Kruiswoord Matheus 27 : 46 – 49
  5e Kruiswoord Johannus 19 : 28 – 29
  6e Kruiswoord Johannus 19 : 30
  7e Kruiswoord Lucas 23 : 46
 • Liedboek 432 : 1, 2 en 3
 • Zegen
 • Liedboek 392 : 1, 4 en 5
 • Collecte (1e voor de kerk, 2e diaconie)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

Andere online diensten:
Meditatie van ds. C. van Dijk op de site van GKV-Ommen.
Meditatie van ds. L.R.J. Kramer in de GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Ook van onze zustergemeente in Den Ham is op Goede Vrijdag een dienst te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 19:30 uur
Op Goede Vrijdag verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 19.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u Gods zegen en een gezegende dienst toe.