Meditatie Zondag 5 april 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over Johannus 19 : 23 en 24

Liturgie

  • Votum en Zegengroet
  • Gebed
  • Johannes 19 : 1 – 14
  • Psalm 22 : 7, 8 en 14
  • Preek over Johannus 19 : 23 en 24
  • Opwekking 268
  • Dankgebed en voorbede Nieuw Liedboek 371 ‘Onze Vader’
  • Collecte (1e voor de kerk, 2e voor het kerkverband)
  • Zegen

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.


Andere online diensten:
Meditatie van ds. A.M. de Hullu op de site van GKV-Ommen.
Meditatie van ds. J.W. Boerma van Hardenberg Centrum in de  GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Wekelijks verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een betekenisvolle zondag, en Gods zegen!