Meditatie Zondag 29 maart 2020

Wat kunnen we leren van Jezus die de voeten van zijn volgelingen wast?
In een online kerkdienst houdt ds. H.J. Visser hierover een meditatie.

Liturgie

  • Votum en Zegengroet
  • Psalm 63 : 2
  • Gebed
  • Lied 293 : 1 – 4
  • Johannes 13 : 1 – 17
  • Preek
  • Lied 481 : 1 – 4
  • Dankgebed en voorbede
  • Collecte
  • Zegen

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.

Andere online diensten:
Meditatie van ds. C. van Dijk op de site van GKV-Ommen.
Meditatie van ds. L.R.J. Kramer van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Wekelijks verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

De kerkenraad wenst u een betekenisvolle zondag, en Gods zegen!