Diensten

Elke zondag komen we als gemeente 2 keer samen, in de Eredienst, om het evangelie van Jezus Christus te vieren en om te horen wat dat voor ons betekend.

In deze diensten Lezen we uit de Bijbel, zingen we Psalmen en gezangen om God te eren en te prijzen, we bidden en danken God voor alles wat we nodig hebben en we luisteren naar een preek.

Soms wordt er een kindje gedoopt. God heeft een verbond met ons gesloten. Door de doop ontvangt een kindje (of een volwassene) het teken van dit verbond.

Ook vieren we 6 keer per jaar het Heilig Avondmaal. Dan krijgen de belijdende leden een stukje brood en een slok wijn. Op deze manier staan we extra stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus voor onze zonden.