Kerken delen

Kerken delen, in strijd tegen de zeer hoge energiekosten.

Als kerken staan we voor een enorme uitdaging. Hoe kunnen we
erediensten houden en tegelijk de forse stijging van de energiekosten
beperken? Daarom hebben de kerkenraden van PG “De Schoof” en
GKV “De Kruiskerk” de handen ineengeslagen en een tijdelijke oplossing
gevonden in de vorm van het delen van onze kerken.

Wat houdt dit in?
Wij hebben ervoor gekozen om vanaf 8 januari t/m 30 april 2023 op de
zondagen telkens één van beide kerken te verwarmen. Dit betekent dat
de diensten gehouden worden in één kerk.

Op zondag 8 januari beginnen we in De Kruiskerk.
Om 9.00u is er een dienst voor De Kruiskerk.
Om 11.00u is er een dienst voor De Schoof.
Om 14.30u is er een middagdienst in de Kruiskerk.
De avonddienst voor De Schoof vervalt
De diensten zijn te beluisteren via kerkomroep.nl, zie de link op pagina Kerkdiensten.

Op zondag 15 januari zijn de diensten in De Schoof.
Om 9.00u is er een dienst voor De Schoof.
Om 11:00u is er een dienst voor De Kruiskerk.
De middagdienst voor de Kruiskerk vervalt, wel kunt u de middagdienst in de zusterkerk
van Vroomshoop bezoeken. Deze dienst begint ook om 14:30u.
Om 19.00 is er een avonddienst met een bijzonder karakter in de Schoof.
De diensten zijn te beluisteren via kerkomroep.nl, zie de link op pagina Kerkdiensten.

En zo gaat er verder gepland worden.

Met deze opzet bieden we ruimte om uit te lopen tussen 10u en 11u bij
bijzondere diensten, zoals de viering van het Heilig Avondmaal of de
bediening van de Heilige Doop. De diensten op Biddag, Goede Vrijdag,
rouw- en trouwdiensten worden in de eigen kerk gehouden.

In de Kruiskerk worden tot 30 april alle vergaderingen, verenigingen,
catechisaties niet in de kerk maar thuis gehouden.

Veel praktische zaken moeten binnen de CvB nog verder uitgewerkt en
besproken worden met de diverse betrokkenen. Wij houden u op de
hoogte.

Voor mensen die van buiten Daarlerveen onze diensten willen bezoeken, het kerkgebouw de Schoof bevindt zich aan de andere kant van het kanaal, dus even de brug oversteken.

Namens de gezamenlijke kerkenraden,
De Kruiskerk en De Schoof
Opgesteld door de Kerkrentmeesters / Commissie van Beheer