Voor de gemeente

Op deze pagina nemen we artikelen of verwijzingen naar onderwerpen op, welke interessant kunnen zijn voor de gemeente, soms van tijdelijke aard. Sommige zullen na verloop van tijd weer verdwijnen. Een en ander ook in overleg met de eindredactie van Kerkpost.
De rubrieken Uit de gemeente en Meditaties, welke ontstaan zijn door de corona pandemie blijven bestaan als een sub pagina van deze pagina en blijven dus behouden.

Zie ook de pagina Links met daarin verwijzingen naar voor de gemeente interessante landelijke sites.

De kerk waar wij bij horen staat niet op zichzelf, maar onderhoudt banden met andere
Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Natuurlijk ook met kerken in binnen- en buitenland
die tot een ander kerkverband behoren, maar in dit bericht gaat het specifiek over de onderlinge
contacten tussen kerken die zich Nederlandse Gereformeerde Kerken noemen en tot dat
kerkverband behoren.
Afgevaardigden van plaatselijke kerken ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar in een
regionale vergadering. Doel van die ontmoeting is dat kerken met elkaar meeleven, elkaar
bemoedigen en waar nodig ondersteunen of corrigeren. Eens in de drie jaar wordt er ook een
landelijke vergadering georganiseerd, een synode. Vanuit elke regio worden daar twee mensen
naartoe afgevaardigd. Zij hebben in totaal wel een dag of tien nodig, verdeeld over een aantal
maanden, om het landelijke kerkenwerk te bespreken en plannen te maken voor de komende
jaren.
Op vrijdag 6 oktober a.s. start de Synode van Deventer, de eerste synode van de nieuwe NGK.
Deventer is de plek waar de synode begint met een bidstond en een openingsvergadering, en
daarom krijgt deze synode die naam. Alle andere bijeenkomsten van deze synode vinden plaats
in Conferentiehotel Mennorode in Elspeet op de Veluwe.
Je kunt zelf op allerlei manieren volgen wat er door de Synode van Deventer gezegd en besloten
wordt. De belangrijkste informatiebron is de website van de NGK. Als je naar die
website gaat, staat op het startscherm een afbeelding met daarin de tekst ‘Synode van Deventer
2023’. Je kunt op de button in die afbeelding klikken en komt dan op deze pagina:
Synode van Deventer 2023.
Elke openbare vergadering wordt live gestreamd maar kan ook achteraf teruggekeken worden,
ook de bidstond en de openingsvergadering van 6 oktober a.s. De link naar de livestream vind
je telkens kort voor de vergadering op deze speciale synodepagina. Je kunt op die pagina ook
terecht als je wilt weten wie er vanuit jouw kerk of regio naar de synode is afgevaardigd, wat er
op de agenda staat en wat er tijdens eerdere vergaderingen gezegd en besloten is. Wil je
rechtstreeks geïnformeerd worden, dan kun je je abonneren op de NGK-nieuwsbrief en de
verschillende sociale mediakanalen van de NGK volgen. Hoe je dat doet staat ook allemaal op de
eerder genoemde synodepagina.
Wil je meeleven met wat er op de synode gebeurt, kijk dan in de lijst met afgevaardigden op de
website of je de afgevaardigden vanuit jouw regio kent en vraag hun eens wat ze doen en hoe
ze het ervaren. Andersom zullen de afgevaardigden als ze eraan toekomen ook hun best doen
om de plaatselijke kerken over het synodewerk te informeren. Alles wat er door de Synode van
Deventer gezegd en besproken wordt, gebeurt namelijk namens en in het belang van de
plaatselijke kerken, ook die waar jij bij hoort. Ten slotte: draag de afgevaardigden op in je
gebed; zij zullen net als alle werkers in de kerk Gods zegen nodig hebben om hun werk te
kunnen doen.