Voor de gemeente

Op deze pagina nemen we artikelen of verwijzingen naar onderwerpen op, welke interessant kunnen zijn voor de gemeente, soms van tijdelijke aard. Sommige zullen na verloop van tijd weer verdwijnen. Een en ander ook in overleg met de eindredactie van Kerkpost.
De rubrieken Uit de gemeente en Meditaties, welke ontstaan zijn door de corona pandemie blijven bestaan als een sub pagina van deze pagina en blijven dus behouden.

Van de Verre Naasten ontvingen we het volgende Jaarverslag 2022 en Filmpje
Zie ook op de pagina Links de link naar de site van de Verre Naasten.