Uit de gemeente van 23 mei 2021

We zijn blij jullie te kunnen meedelen dat we vanaf zondag 30 mei a.s. weer één dienst per zondag willen beleggen met max. 30 personen.

Opgave is mogelijk bij br. Ferdinand Dam of via kerkdienst reserveren in de kolom hiernaast. Als er verdere versoepelingen komen, nemen we een beslissing over hervatting van de middagdiensten.

Wel wordt u gevraagd zich te houden aan de volgende maatregelen:

  • 1.5 meter afstand
  • mondkapje dragen bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk
  • zingen gebeurt door aangewezen mensen
  • verdere maatregelen die verspreiding van covid-19 tegengaan, zoals bij ziekteverschijnselen thuisblijven, hoesten in de elleboog, handen desinfecteren, geen handen schudden.

We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten in ons kerkgebouw.

Vriendelijke groet, namens de kerkenraad,