Uit de gemeente van 30 juni 2020

Van de Kerkenraad

Na 4 maanden van intelligente lockdown lijkt er dan toch weer wat meer ruimte te komen om kerkdiensten te kunnen houden. Het vergt veel voorbereiding om zonder risico en geheel volgens de RIVM richtlijnen te kunnen doen. Daarbij mogen we niet vergeten dat alle ogen van de samenleving op ons als christenen gericht zijn. Veel grote gemeenten in onze omgeving hebben daarom besloten nog tot 1 september te wachten met het beleggen van kerkdiensten. Onze gemeente is wat kleiner en daarom ziet de kerkenraad wel mogelijkheden om binnenkort weer diensten te kunnen houden. Uiteraard met inachtneming van de regels die daarvoor gelden. Daarom is de kerkenraad nu bezig een gebruiksplan van het kerkgebouw te schrijven. Hierin moeten alle zaken rondom kerkdiensten en ander gebruik van het kerkgebouw worden vastgelegd. In dit gebruiksplan volgen wij het protocol dat door de CGK, GKv en NGK is gepubliceerd.

Voor de praktische uitvoering heeft de kerkenraad broeder Ferdinand Dam aangesteld als coördinator voor de kerkdiensten in coronatijd. Vanwege de complexiteit van de richtlijnen zullen we eerst moeten beginnen met een soort van try-out. Een (online) kerkdienst waarbij max. 10 tot 20 personen aanwezig zijn. Dan kan goed bekeken worden tegen welke knelpunten we aanlopen en wat verbeterd kan worden. Daarom zal D.V. op 12 juli om 9.30u een soort van testdienst plaatsvinden. Achteraf volgt dan een evaluatie. Hierna zal worden bepaald hoe we verder gaan.

Houd de berichtgeving op de website, op social-media en via de mail in de gaten!

We spreken de hoop uit dat we elkaar op binnenkort weer mogen ontmoeten in de Kruiskerk.

Wij bidden u Gods zegen toe.

Namens de Kerkenraad.