Meditatie Zondag 28 juni 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over 2 Koningen 2

Liturgie

  • Votum en Zegengroet
  • Gezang 149 GK06
  • Gebed
  • Gezang 163 GK06
  • 2 Koningen 2
  • Preek
  • Psalm 33 : 7 en 8
  • Dankgebed en voorbede
  • Liedboek 437
  • Zegen
  • Collecte (1e kerk, 2e Zending)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

 

Verwerkingsvragen 2 Koningen 2

 1. Elia is profeet van de HEER. Hij ging gekleed in een ruwharen mantel. Wat is de betekenis van die mantel?
 2. Het einde van Elia komt. Hij weet dat zelf ook. Hoe ben je er zelf mee bezig, omdat je weet dat ook voor jou het einde hier op aarde komt?
 3. Elia is gehoorzaam op reis gegaan van Gilgal naar Betel, van Betel naar Jericho, van Jericho naar de Jordaan. Elisa bleef zijn meester trouw en ging met hem mee, terwijl Elia alleen wilde gaan. Waarom zou Elisa toch steeds met Elia meegegaan zijn?
 4. Onder het oude verbond zie je dat koningen en profeten de Geest van de HEER ontvangen voor hun opdracht. Waaruit blijkt dat Elisa de geest van Elia heeft geërfd?
 5. Elisa heeft ook later de hemelse legers van vurige engelen en strijdwagens gezien, toen hij in zijn woonplaats Dotan door de Arameeërs werd belegerd. God stond aan zijn kant. Welke bemoediging gaat er van uit, dat Elisa Elia naar de hemel heeft zien gaan?
 6. Elisa was verdrietig om het heengaan van zijn Meester. Hij scheurt zijn kleren als teken van rouw. ‘Mijn vader, mijn vader’, roept hij uit. Welke band heb je met de hemelse Vader? En wat heeft je eigen vader daarin betekend voor je?
 7. Elia is samen met Mozes later verschenen aan Jezus, toen hij op de berg van de verheerlijking was. Beide voorgangers zijn op bijzondere wijze door God van de aarde weggenomen. Jezus moest wel sterven aan het kruis om de dood voor ons te overwinnen. Hij is wel in een graf gelegd. Waarom moeten wij nog wel sterven, terwijl Jezus toch de overwinning op de dood al heeft behaald?

Andere online diensten:

Meditatie op de site van GKv-Ommen.
Meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Ook verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.