Meditatie Zondag 14 juni 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over 1 Koningen 19 : 1 – 18

Liturgie

  • Votum en Zegengroet
  • Gezang GK06 133 : 1, 2 en 3
  • Gebed
  • Gezang GK06 133 : 4 , 5 en 6
  • 1 Koningen 19 : 1 – 18
  • Psalm 118 : 6 en 7
  • Preek
  • Dankgebed en voorbede
  • Gezang GK06 143 : 1 en 2
  • Zegen
  • Collecte (1e kerk, 2e diaconie)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

 

Verwerkingsvragen 1 Koningen 19 : 1 – 18

 1. Vergelijk de verschijning van de HEER aan Elia met de verschijning aan Mozes in Exodus 34.
  Wat valt je op?
 2. Elia wil liever sterven dan nog langer blijven leven. Hoe is dat te rijmen met zijn vluchten om zijn leven te redden?
 3. Elia voelt zich de enig overgeblevene. Hij uit zijn klachten tot God. Waarom is dat zo belangrijk dat hij dat doet?
 4. Is de 40 dagen en 40 nachten in de woestijn letterlijk te nemen? Wat is de symbolische waarde?
 5. God schakelt Elia in om zijn oordelen ten uitvoer te brengen. Zou jij je daarvoor laten inschakelen?
 6. Wat doen de tekenen van Gods verschijning met jou? Hoe leer je God eruit kennen?
 7. Elia krijgt moed en kracht van God om door te gaan. Merk je dat in eigen leven ook?

Andere online diensten:

Meditatie op de site van GKv-Ommen.
Meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Ook verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.