Meditatie Zondag 7 juni 2020

Meditatie van ds. H.J. Visser over 1 Koningen 18 : 1 – 16

Liturgie

  • Votum en Zegengroet
  • Psalm 96 : 1 en 2
  • Gebed
  • 1 Koningen 18 : 1 – 16
  • Psalm 83  : 1, 2 en 6
  • Preek
  • Gezang GK06 70
  • Dankgebed en voorbede
  • Gezang GK06 121 : 1, 7, 8 en 9
  • Zegen
  • Collecte (1e kerk, 2e kerkverband)

Collecte d.m.v. overmaken op Rek.nr. Geref. Kerk (vrijgem.) Daarlerveen
NL05RABO0366645706.
Hartelijk dank voor uw gift, als u aangeeft welk deel voor 1e of 2e collecte is, zal de opbrengst D.V. bekend gemaakt worden in Kerkpost.

 

Verwerkingsvragen 1 Koningen 18 : 1 – 16

 1. Obadja heeft van zijn vroegste jeugd al ontzag voor de HEER. Wat betekent het dat je ontzag hebt voor de HEER?
 2. Elia komt naar Obadja toe om zich bij de koning te laten aandienen, waarom zou hij niet rechtstreeks naar Achab zijn gegaan?
 3. Obadja had een topfunctie in het paleis van de goddeloze koning en koningin. En toch gebruikt hij zijn positie om 100 profeten te redden van de dood. Wat zegt dit over Obadja?
 4. Vandaag zijn er ook genoeg christenen, die vervolgd worden en niet altijd vrijuit over hun geloof kunnen spreken. Wat zouden wij voor hen kunnen doen?
 5. Kijk eens op www.opendoors.nl. Hoe sta je tegenover deze organisatie?
 6. Obadja maakt eerst heel wat bezwaar voordat hij gehoor geeft aan de opdracht van Elia. Is dat niet juist een blijk van gebrek aan vertrouwen in God? Als je ontzag voor God hebt, kun je dan nog wel angstig zijn?
 7. Obadja toont zich een ‘dienaar van de HEER’. Hoe ben je zelf bezig om als dienaar van de HEER te leven.

Andere online diensten:

Meditatie op de site van GKv-Ommen.
Meditatie op de site van GKv De Hoeksteen te Bergentheim.
Meditatie op kerkomroep van de GKv Vroomshoop.
Via bovenstaande verwijzingen kunt u zelf een te kijken dienst kiezen.
Van onze zustergemeente in Den Ham zijn diensten te zien via GKv Den Ham. Deze live uitzending begint om 10:00 uur
Ook verzorgt LPB media een live-uitzending van een Kerkdienst. die begint om 10.30 uur.
Ook is het mogelijk om een kerkdienst te beluisteren via de internetuitzendingen van een eredienst die wel doorgaat. Ook kunt u hier eerdere kerkdiensten van onze kerk beluisteren.

Op de website van het praktijkcentrum voor de kerken worden programma’s aangeboden voor een thuisviering op kleine schaal met een paar wijkgenoten. Onderdelen uit de programma’s zijn ook te gebruiken om te delen in de appgroep van uw miniwijk zodat u toch contact met elkaar kunt blijven houden. Link naar de website: Thuisvieringen

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag.